ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Παρακολουθείτε σωστά το γλαύκωμά σας;

Σε παλαιότερες εποχές η παρακολούθηση του γλαυκώματος γινόταν μόνο με τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (τονομέτρηση) και με τα οπτικά πεδία (αυτόματη περιμετρία).

Η ενδοφθάλμια πίεση όμως έχει μεγάλες διακυμάνσεις στη διάρκεια της ημέρας ενώ τα οπτικά πεδία εξαρτώνται κατά πολύ από τη συνεργασία του ασθενούς.

Σήμερα όμως έχουμε επιπλέον εξαιρετικά αξιόπιστες εξετάσεις για την παρακολούθηση του γλαυκώματος όπως:

  • Απεικόνιση και ανάλυση του πάχους των νευρικών ινών με το OCT RNFL
  • Μέτρηση της γλαυκωματικής βλάβης των γαγγλιακών κυττάρων με το OCT GCC.
  • Απεικόνιση της οπτικής θηλής, αγγειογραφία της θηλής και φωτογράφηση της κοίλανσης της με την OCT αγγειογραφία.
  • Φωτογράφηση και ακριβής μέτρηση της γωνίας του προσθίου θαλάμου.
  • Παχυμετρία του κερατοειδή.

Οι παραπάνω μέθοδοι επιτρέπουν την αναγνώριση και την ποσοτική εκτίμηση της βλάβης του οπτικού νεύρου προτού γίνει κλινικά εμφανής με την απώλεια του οπτικού πεδίου. Η επιπλέον αυτόματη διάγνωση τυχόν επιδείνωσης, μας βοηθά να ρυθμίσουμε σωστότερα την αγωγή του ασθενούς ή να αποφασίσουμε αν είναι αναγκαία χειρουργική θεραπεία. Στο ιατρείο μας υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης όλων των παραπάνω εξετάσεων.


Τι είναι το γλαύκωμα;
Το γλαύκωμα αποτελεί μία ομάδα από παθήσεις των οφθαλμών, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την καταστροφή του οπτικού νεύρου. Οι περισσότεροι ασθενείς που έχουν γλαύκωμα δεν αντιλαμβάνονται κάποιο σύμπτωμα, παρά μόνο όταν έχουν χάσει σημαντικό μέρος της όρασής τους. Για το λόγο αυτό οι ασθενείς πρέπει να εξετάζονται τακτικά, μία ή δύο φορές τον χρόνο αν είναι σε ηλικία άνω των σαράντα ετών. Σε αντίθεση με τον καταρράκτη όπου η όραση θαμπώνει, στο γλαύκωμα η κεντρική όραση είναι συνήθως καθαρή και δεν επηρεάζεται παρά μόνον κατά τα τελευταία στάδια. Οι απώλειες της όρασης που οφείλονται στο γλαύκωμα είναι, στο μεγαλύτερο μέρος τους, μόνιμες. Παρ’ όλο που η θεραπεία δε μπορεί να αποκαταστήσει τη χαμένη όραση, η επιτυχημένη θεραπεία μπορεί να αποτρέψει την περαιτέρω απώλεια της όρασης. Συνεπώς, η διάγνωση στα αρχικά στάδια της νόσου αποτελεί το κλειδί για την αποτροπή της προοδευτικής απώλειας της όρασης εξαιτίας της νόσου αυτής.
Παρακολούθηση του γλαυκώματος

1.Τονομέτρηση (μέτρηση της πίεσης του ματιού)

2.Μέτρηση και φωτογράφηση της κοίλανσης του νεύρου.

3.Οπτικά Πεδία

4.Παχυμετρία κερατοειδούς

5.Μέτρηση του πάχους των νευρικών ινών (RNFL) και των γαγγλιακών κυττάρων (GCC Thickness)

6.Γωνιοσκοπία

Για να διαγνώσουμε, να παρακολουθήσουμε και για να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος, χρειάζεται να συνεκτιμηθούν και οι 6 παραπάνω εξετάσεις και όχι μόνο η πίεση των ματιών, διότι τα όρια της φυσιολογικής πίεσης διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Στο ιατρείο μας υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν όλες οι παραπάνω εξετάσεις ακόμα και οι πιο εξειδικευμένες (RNFL + GCC), γωνιοσκοπία με ακριβή μέτρηση και φωτογράφιση της γωνίας του προσθίου θαλάμου.

Η θεραπεία του γλαυκώματος.
Ο σημαντικότερος στόχος στη θεραπεία του γλαυκώματος είναι η διατήρηση της όρασης, προλαμβάνοντας τις βλάβες του οπτικού νεύρου. Είναι γνωστό ότι η υψηλή ενδοφθάλμια πίεση ευθύνεται για τις βλάβες στο οπτικό νεύρο. Για το λόγο αυτό, προσπαθούμε να προστατεύσουμε το νεύρο, μειώνοντας την ενδοφθάλμια πίεση. Όλες οι θεραπείες που υπάρχουν σήμερα έχουν σαν στόχο την μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Αυτό μπορεί να γίνει συντηρητικά (με σταγόνες) ή χειρουργικά. Αρχικά προσπαθούμε να αναστείλουμε την εξέλιξη των γλαυκωματικών βλαβών με σταγόνες. Αν αυτό δεν είναι δυνατό με τη χρήση ενός ή δύο κολλυρίων, είναι αναγκαίο να καταφεύγουμε στη χειρουργική επέμβαση. Μία αρρύθμιστη πίεση είναι δυνατό να ρυθμιστεί εξαιρετικά με την επέμβαση της τραμπεκουλεκτομής στα χέρια έμπειρου χειρουργού.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.