ΩΧΡΟΠΑΘΕΙΑ

Τι είναι ωχροπάθεια

Ωχροπάθεια είναι η εκφύλιση των κυττάρων της ωχράς κηλίδας. Η ωχρά κηλίδα είναι μια εξειδικευμένη περιοχή ΄που βρίσκεται στο κέντρο του αμφιβληστροειδή και είναι υπεύθυνη για την κεντρική όραση. Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς είναι μια εκφυλιστική πάθηση της ωχράς κηλίδας που αφορά άτομα άνω των 50 ετών. Σε προχωρημένη μορφή μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη απώλεια της κεντρικής όρασης και ο ασθενής να βλέπει μόνο περιφερειακά.
Διακρίνεται σε 2 μορφές: Στην ξηρού τύπου και στην υγρού τύπου.

  • Η ξηρού τύπου ωχροπάθεια εξελίσσεται αργά και κατά κανόνα δεν προκαλεί πλήρη απώλεια της κεντρικής όρασης. Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κίτρινων κουκίδων (Drusen) στο βυθό που μπορεί με την πάροδο ετών να οδηγήσουν σε ατροφία του αμφιβληστροειδή.
  • Η υγρού τύπου ωχροπάθεια είναι πιο επιθετική και μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη και ολοκληρωτική απώλεια της κεντρικής όρασης. Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη παθολογικών αγγείων κάτω από την ωχρά (χοριοειδική νεοαγγείωση) που προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία της.


Διάγνωση της ωχροπάθειας


Για τη διάγνωση της πάθησης είναι αναγκαία η τομογραφία της ωχράς και η μελέτη των αγγείων της περιοχής.
  • Για την τομογραφία χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια η εξέταση OCT που είναι φιλική και ανώδυνη για τον ασθενή.
  • Για την μελέτη των αγγείων μέχρι πρόσφατα η μόνη μας επιλογή ήταν η φλουροαγγειογραφία όπου με έναν φλεβοκαθετήρα εισέρχεται στη φλέβα του χεριού του ασθενή μία σκιαγραφική ουσία που μας επιτρέπει να φωτογραφίσουμε τα αγγεία του αμφιβληστροειδή σε συνθήκες φθορισμού. Πρόσφατα όμως η εξέλιξη της τεχνολογίας μας έδωσε την OCT αγγειογραφία που μας δίνει την δυνατότητα της μελέτης της ροής των αγγείων του αμφιβληστροειδή, αναίμακτα και χωρίς τη χρήση σκιαγραφικής ουσίας. Η OCT αγγειογραφία απεικονίζει το αγγειακό δίκτυο ανά στιβάδα μετατρέποντας την αγγειογραφία από δισδιάστατη σε τρισδιάστατη μελέτη. Είναι γρήγορη, άνετη και ανώδυνη για τον ασθενή, δεν απαιτεί μυδρίαση, δεν χρειάζεται αναισθησιολόγο, δεν χρησιμοποιεί φάρμακα και δεν υπάρχει κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης. Η νέα τεχνολογία της OCT αγγειογραφίας είναι , για πρώτη φορά διαθέσιμη στη Θεσσαλία, από το 2016 εγκατεστημένη στο ιατρείο μας.


Θεραπεία της ωχροπάθειας

  • Όσον αφορά τη θεραπεία ,μόνο στην πιο επιθετική υγρή μορφή υπάρχει διαθέσιμη θεραπεία: Χορηγείται με ένεση στο εσωτερικό του ματιού το φάρμακο ρανιμπιζουμάμπη. Η ένεση γίνεται σε περιβάλλον χειρουργείου, η διαδικασία κρατά λίγα λεπτά και είναι ανώδυνη. Το θεραπευτικό σχήμα ξεκινά με 3 ενέσεις μία κάθε μήνα για τους 3 πρώτους μήνες. Επειδή η νόσος μπορεί να υποτροπιάσει και οι ενέσεις να χρειαστεί να επαναληφθούν συνιστάται ανά μήνα παρακολούθηση της πάθησης με OCT.
  • Ο κος Ζησούλης έχει μεγάλη πείρα στην αντιμετώπιση των ωχροπαθειών με αντί-VEGF ενδοϋαλοειδικές ενέσεις ,έχοντας πλήρη εξοπλισμό διάγνωσης των παθήσεων στο ιατρείο:OCT ωχράς+OCT αγγειογραφία και θεραπεύει μεγάλο αριθμό ασθενών κάθε εβδομάδα με τις σύγχρονες αντί-VEGF ενέσεις ρανιμπιζουμάμπης
  • Για την ξηρού τύπου κάποιες έρευνες υποστηρίζουν ότι πιθανά η λήψη ειδικών συμπληρωμάτων διατροφής είναι δυνατό να καθυστερήσουν την εξέλιξη της νόσου. Συνιστάται πάντως συχνή παρακολούθηση με OCT για την ανίχνευση τυχόν μετατροπής της σε υγρού τύπου , όπου και η θεραπευτική παρέμβαση είναι αναγκαία.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.